top of page
Natural Soap and Flowers

POLİTİKALARIMIZ

Çevre Politikamız

Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında pazar ve müşteri ihtiyaçlarını karşılarken tüm faaliyetlerimizin çevre performaslarında sürekli iyileştirmeler yaparak çevreye duyarlı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

 • Organizasyonumuzun ulusal ve uluslararası standartlara uyumluluğunun sürdürülebilir olması

 • Doğal kaynakların korunması için enerji kullanımının azaltılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlamak.

 • Çevre performansımızı arttırmak için çevre yönetim sistemimizi ve uygularımızı sürekli geliştirmek

 • Üretim faaliyetlerimizin her alanında çevreyi korumak için gereken duyarlılığı sergilemek

 • Doğaya karşı sorumluluğumuz gereği sürdürülebilirlik ilkemiz kapsamımızda çevresel ayakizimizi azaltmak

 • Ürün ve faaliyetlerimizin çevresel açıdan güvenli olmasını sağlamak

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

NFG Gıda olarak insanın en değerli varlığımız olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve her türlü kaybı en aza indirmek için sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak her zaman önceliğimizdir.

 • Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konulardaki riskleri belirlemek ve bu riskleri mümkün olabilen en düşük seviyeye indirebilmek için, hedeflerimizi OHSAS 18001 Yönetim Sistemi kapsamında oluşturmak.

 • Tüm faaliyetlerimizde, yeni ürün çalışmalarımızda, proses ve mühendislik değişimlerinden doğabilecek tüm risklerin sürekli olarak belirlenmesi ve en aza indirilmesi için sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması

 • Organizasyonumuzun ulusal ve uluslararası standartlara uyumluluğunun sürdürülebilir olması

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlamasının sürekli olarak yapılması ve gereken aksiyonların en iyi şekilde alınması

 • Tüm çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın ve ziyaretçilerimizin bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırılması, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanması

Ürün Kalite Politikamız

Müşterilerimizin tercihi olabilmemiz ve markalarımızın değerini korumamız, beklentilerinin üzerinde ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan yüksek kalite ürünler sunmaya dayanmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir, verimli bir büyüme için Kalite Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına önem vermekteyiz.

 • Etkin bir şekilde Kalite Yönetimi Standartlarını benimsemek ve uygulamak

 • Sürekli bir iyileştirme sürecinin yapılandırılması ve sistematik olarak uygulanması

 • Kritik kontrol noktaları oluşturarak kalite risklerini sürekli olarak azaltmak

 • Yeni ürünlerin üretim sürecinde geçerli olacak kalite koşullarını en detaylı şekilde tasarlamak ve uygulamak

 • Tesis, proses ve ekipmanları, ürünlerin kalite koşullarını karşılayacak şekilde tasarlamak ve işleyişini sağlamak

 • Gerektiği taktirde uygulanmak üzere kriz yönetim prosedürlerini oluşturmak

 • Kaliteyi etkileyen kararların bilgi birikimi doğrultusunda alınması

bottom of page